Raspored.rs

Dobro došli u Raspored.rs, internet servis za izradu školskih rasporeda časova!

Prijavom za rad potvrđujete da prihvatate
Sporazum o pravu korišćenja programa Raspored.rs!

Program Raspored.rs zahteva savremeni desktop web prikazivač:

Chrome 57
Firefox 54
Opera 40
Edge 79
Safari 13

Prikazivač koji vi koristite je zastareo i ne može podržati zahteve programa Raspored.rs!

Ako tokom rada sa programom primetite da se kartice teško premeštaju,
pređite na Firefox!

U Google Chrome verziji 92 (jul 2021.) pojavila se greška u obradi vektorske grafike. To se odražava na sporije iscrtavanje i premeštanje kartica, što rad sa programom može učiniti neprijatnim.